POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez Administratora danych osobowych, czyli Marcina Piwowarskiego.

Na potrzeby Polityki prywatności Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z zasobów strony internetowej na której znajduje się niniejsza Polityka prywatności.

Administrator określa zasady przetwarzania danych osobowych i innych informacji w ramach ANFIT.

Dbamy o przekazane nam dane osobowe i inne informacje oraz zapewniamy, że są one u nas odpowiednio zabezpieczone. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych i korzystania przez nas z technologii mających na celu usprawnienie naszych działań.

Chcemy wskazać, że w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, to przysługuje Ci prawo:

 • do dostępu do treści swoich danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do poprawiania danych,
 • do sprostowania danych,
 • do żądania usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych,
 • do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Informujemy, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego- możesz skorzystać z tego prawa w każdym czasie, jeśli uznasz, że przetwarzamy dane z naruszeniem prawa).

Poniżej opisaliśmy zasady, zakres i Twoje prawa w odniesieniu do każdego celu ich zbierania.

Konto Użytkownika

Aby móc umieszczać oferty w ANFIT konieczne jest posiadanie Konta. Oznacza to, że w ramach Konta Użytkownika mogą być przetwarzane dane osobowe w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska, nazwy firmy. Dodatkowo za dane osobowe mogą być w pewnych okolicznościach uznane informacje umieszczane w samych ofertach. Podanie danych osobowych jak i innych informacji jest każdorazowo dobrowolne.

Przekazane dane będziemy przetwarzać w podstawowym celu- zapewnienie funkcjonowania ANFIT, w celach statystycznych i archiwalnych.

Funkcjonowanie ANFIT opiera się na udostępnieniu Ofert odwiedzającym ANFIT dlatego też dane osobowe z ANFIT mogą być przetwarzane także przez inne podmioty. W takim wypadku Administrator nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie i wykorzystanie tych danych przez inne podmioty.

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem Konta będą przetwarzane przez okres prowadzenia Konta i dodatkowo przez okres 2 lat po jego usunięciu. Każdy Użytkownik może w każdym momencie złożyć wniosek o usunięcie Konta Użytkownika. Po usunięciu Konta Użytkownika Administrator może przetwarzać dane osobowe z Konta Użytkownika przez okres 2 lat w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W stosunku do danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzenia Konta każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania danych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody (zgody marketingowe), Użytkownikowi w każdym momencie przysługuje prawo do jej wycofania.

Ponadto, po upływie terminu przedawnienia roszczeń, każdy Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy.

Kontakt

Kontaktując się z nami przy użyciu wiadomości mailowej lub telefonicznie przekazujesz nam swoje dane osobowe. W zależności od formy nawiązanego kontaktu możemy przetwarzać dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail.

W każdym wypadku przetwarzamy jedynie te dane, które otrzymaliśmy od Ciebie.

Przekazane lub pozyskane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie ewentualnie rozpatrzenie reklamacji lub wniosku.

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

Treść korespondencji (w której to zawarte są Twoje dane osobowe) będzie przez nas przechowywana przez okres 3 lat od końca roku, w którym to kontakt został zainicjowany. Okres przechowywania danych osobowych będzie dłuższy, jeśli zainicjowany kontakt skutkował zawarciem umowy lub był związany ze złożeniem reklamacji. W takim wypadku okres przetwarzania danych z kontaktu ulegnie przedłużeniu o czas wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy lub złożonej reklamacji.

Odwiedziny ANFIT

ANFIT wykorzystuje (jak również zbiera) informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Przeglądanie zasobów ANFIT jest możliwe bez zalogowania.

Wejście na ANFIT i późniejsze poruszanie się po ANFIT oparte jest na przesyłaniu przez urządzenie, z którego korzystasz zapytań do serwera, na którym przechowywane jest ANFIT. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m. in.: adres IP, datę i czas serwera, dane przeglądarki internetowej, na której zostały otwarte zasoby ANFIT.

Dane zapisane w logach serwera nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy przy rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem ANFIT. Dostęp do tych danych mają jedynie osoby administrujące serwer.

Więcej informacji na ten temat stosowanych narzędzi w ramach ANFIT znajduje się w Sekcji Cookies i inne technologie

Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych m.in. następującym podmiotom:

 • Firma hostingowa– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usługi Google Analitics
 • innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.

Zasady przetwarzania danych osobowych i prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Ekonomicznego tylko w przypadku, gdy odbiorca tych danych wykazał, że w odpowiedni sposób zabezpiecza przekazywane dane.

Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu (tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych).

Jak już wspomnieliśmy w stosunku do przetwarzanych danych osobowych przysługuje Tobie prawo do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Możesz także wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Z praw tych mogą możesz korzystać kierując odpowiedni wniosek do Administratora danych.

W przypadku skorzystania z przysługujących Tobie praw otrzymasz potwierdzenie wykonania czynności wskazanych w zgłoszeniu lub informację o niemożności wykonania tych czynności z uwagi na uzasadniony interes, np. obronę przed potencjalnymi roszczeniami.

W każdym wypadku możesz wnieść skargę na nas do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. W wielu przypadkach przed podjęciem działania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych wymagane jest wcześniejsze wystosowanie żądania do podmiotu, którego ma dotyczyć skarga. Dlatego też w przypadku zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas zalecamy wcześniejsze zwrócenie się do nas z odpowiednim żądaniem.

Odpowiednio zabezpieczamy dane osobowe będące w naszej pieczy. Więcej informacji dotyczących stosowanych środków bezpieczeństwa danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności w sekcji Zabezpieczenia.

Cookies i inne technologie

ANFIT wykorzystuje pliki cookies i inne technologie śledzące, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Technologie te zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na Twoim urządzeniu- nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym urządzeniem. Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies w celach: prawidłowego funkcjonowania strony, statystycznych, analitycznych oraz marketingowych.

Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki są dostępne w jej menu lub na stronie producenta. Wyłączenie funkcji cookies w przeglądarce nie pozbawi Ciebie dostępu do zasobów naszej strony internetowej, jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niej.

Możesz także usunąć pliki cookies po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz.

Więcej o plikach cookies można przeczytać m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Poniżej informacje o wykorzystywanych plikach cookies:

Pliki cookies stosowane w celu prawidłowego funkcjonowania strony

Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z witryny internetowej poprzez umożliwienie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny.

Bez tych plików cookies strona internetowa może nie działać prawidłowo. Niezbędne pliki cookies są przechowywane na urządzeniu za pomocą którego weszłaś/wszedłeś na naszą stronę przez różne okresy: jedne pliki są przechowywane jedynie na czas trwania sesji (czasu przebywania na naszej stronie), inne przez okres jednego dnia, a plik zapamiętujący zgodę na pliki cookies trwale zapisuje się na Twoim urządzeniu.

W każdym czasie możesz jednak wyczyścić zapisane pliki cookies korzystając z opcji Twojej przeglądarki internetowej.

Pliki cookies analityczne/ statystyczne

Analityczne/statystyczne pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje z witrynami internetowymi poprzez gromadzenie i raportowanie informacje w sposób anonimowy.

W zakresie uzyskiwania danych statystycznych i analitycznych dotyczących odwiedzin naszej strony internetowej korzystamy z usługi firmy Google Ireland Limited, w postaci Google Analitics. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez firmę Google Ireland Limited, znajdziesz w Polityce prywatności tej firmy https://www.google.pl/intl/pl/policies.

Analityczne/statystyczne pliki cookies są przechowywane na urządzeniu za pomocą którego weszłaś/wszedłeś na naszą stronę przez różne okresy: jedne pliki są przechowywane jedynie na czas trwania sesji (czasu przebywania na naszej stronie), inne przez okres jednego dnia, są też pliki cookies zapisujące informacje przez okres 2 lat.

W każdym czasie możesz jednak wyczyścić zapisane pliki cookies korzystając z opcji Twojej przeglądarki internetowej.

Pliki cookies marketingowe

Marketingowe pliki cookie są używane do śledzenia odwiedzających na różnych stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i angażujące dla poszczególnych użytkowników, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

W zakresie marketingowych plików cookies korzystamy z usługi firmy Google Ireland Limited, w postaci Google Analitics/ Google Adwords/Google Adsense. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez firmę Google Ireland Limited, znajdziesz w Polityce prywatności tej firmy https://www.google.pl/intl/pl/policies.

Marketingowe pliki cookies są przechowywane na urządzeniu za pomocą którego weszłaś/wszedłeś na naszą stronę przez różne okresy: jedne pliki są przechowywane jedynie na czas trwania sesji (czasu przebywania na naszej stronie), inne przez okres jednego dnia, są też pliki cookies zapisujące informacje przez okres 3 miesięcy, 6 miesięcy i 1 roku.

W każdym czasie możesz jednak wyczyścić zapisane pliki cookies korzystając z opcji Twojej przeglądarki internetowej.

Zabezpieczenia 

Cały system ANFIT, skrzynki poczty mailowej, a także wszystkie urządzenia z których korzystamy prowadząc nasz serwis zaopatrzone są w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Ciebie zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez nas zostało w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Kontakt 

Osoby, które mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych przez nas, czy też chcą skorzystać z przysługujących praw proszone są o kontakt mailowy. Dane kontaktowe są udostępnione w ANFIT.